Miền Tây Online trên MXH
No comment

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB Cần Thơ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý rác theo đúng hợp đồng đã ký, không được tiếp nhận, xử lý rác của các tỉnh khác chuyển đến.

Cần Thơ đề nghị nhà máy rác không tiếp nhận rác ngoại tỉnh

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Ảnh: Cảnh Kỳ

Ngày 20/11, UBND thành phố Cần Thơ có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở TN&MT và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB Cần Thơ (đơn vị quản lý, vận hành nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ).

Cụ thể, xét báo cáo của Công an thành phố về tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đề nghị Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB Cần Thơ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý rác theo đúng hợp đồng đã ký, không được tiếp nhận, xử lý rác của các tỉnh khác chuyển đến.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở TN&MT, Công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn quận, huyện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề trên, hồi tháng 10/2020, UBND tỉnh Trà Vinh có công văn gửi UBND thành phố Cần Thơ (cùng tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Hậu Giang) đề nghị hỗ trợ vận chuyển 30.000 tấn rác thải sinh hoạt từ Trà Vinh đến Cần Thơ để xử lý (tại nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ).

Sau khi xem xét, UBND thành phố Cần Thơ đã trả lời tỉnh Trà Vinh là ‘từ chối’ nhận xử lý số rác nói trên với lý do nhà máy đã đủ công suất được phê duyệt là 400 tấn rác/ngày và phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Cũng liên quan đến vấn đề xử lý rác, UBND thành phố Cần Thơ cũng vừa có quyết định phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, với công suất xử lý khoảng 400 tấn/ngày.

Dự án có diện tích 3,83ha, nhà nước cho thuê đất và thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư thực hiện dự án (100% vốn của nhà đầu tư) bằng hình thức đầu tư, quản lý, khai thác; vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư.

Đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường của Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Tỷ lệ chôn lấp còn lại sau xử lý không quá 5%. Thành phố không bao tiêu sản phẩm đầu ra sau quá trình xử lý rác của nhà đầu tư. Giá dịch vụ xử lý theo thỏa thuận giữa chủ nguồn thải và chủ xử lý…

Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và có thể xem xét gia hạn nếu có yêu cầu và phù hợp với quy hoạch của địa phương.

CẢNH KỲ (nguồn: Tiền Phong)

Bài viết Cần Thơ đề nghị nhà máy rác không tiếp nhận rác ngoại tỉnh mà bạn đang xem đã được chúng tôi ghi rõ nguồn và tên tác giả. Toàn bộ nội dung, hình ảnh của bài viết thuộc về tác giả và website nguồn trích dẫn. Nếu bạn là chủ sở hữu và có yêu cầu gì về bản quyền thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@mientayonline.net. Hoặc gởi yêu cầu xóa bài viết cho chúng tôi. Xin cảm ơn.