Miền Tây Online trên MXH
No comment

Tỉnh Bến Tre đang bước vào năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bằng tinh thần “bứt phá, về đích”, giành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện trong toàn đảng bộ. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp ở tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

Bến Tre tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp

Một góc TP Bến Tre.

Theo đó, đối với cấp cơ sở, đã hoàn thành đại hội điểm và rút kinh nghiệm, tiếp tục chuẩn bị cho các cơ sở còn lại. Đối với cấp huyện và tỉnh, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cơ bản bảo đảm theo kế hoạch; dự kiến sẽ tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào giữa tháng 6 và kết thúc đại hội cấp huyện cuối tháng 8; Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 năm nay. Về chuẩn bị văn kiện, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung chuẩn bị chu đáo; đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới phải sát tình hình và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải bảo đảm liên thông giữa ba cấp ở những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mời đơn vị tư vấn xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, làm căn cứ để hoàn thiện văn kiện. Trong quá trình hoàn thiện văn kiện, các cấp ủy đã và đang tổ chức lấy ý kiến các đảng viên và tầng lớp nhân dân cho dự thảo văn kiện.

Đến nay các cấp ủy đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và các điều kiện theo tiêu chuẩn; tiến hành xây dựng cơ cấu, số lượng hợp lý trên cơ sở đánh giá kết quả, kinh nghiệm hoạt động của cấp ủy đương nhiệm. Việc lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đúng quy trình, cấp ủy phải thật sự tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định 25 chỉ tiêu và bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính. Đến nay, có 23 trong tổng số 25 chỉ tiêu đạt và vượt; còn hai chỉ tiêu chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người (đạt 91%) và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 93%. Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm ước đạt 7,2%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1 triệu đồng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, đã xây dựng được chuỗi giá trị tám sản phẩm nông nghiệp chủ lực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục được chuyển đổi theo hướng chất lượng, hiệu quả, từng bước gắn với thị trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đến nay, toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn NTM, 76 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí; huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, TP Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 13,1%/năm. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đầu tư; các khu công nghiệp cơ bản được lấp đầy và hoạt động ổn định. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống được chú trọng…; thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển khá với nhiều thành phần kinh tế tham gia.

Song song đó, công tác xây dựng phát triển văn hóa, con người có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có chuyển biến rõ nét. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tiếp tục được nâng cao; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Có được kết quả nêu trên là nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt phương châm đại hội “Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới”; tập trung triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, gắn với chủ đề hằng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân công cán bộ lãnh đạo tỉnh về theo dõi, hỗ trợ cơ sở theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre họp bàn chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Năm 2020, tỉnh Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn và dịch bệnh, do đó tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư về hai nội dung này. Về phòng, chống hạn mặn, tỉnh đã đắp 10 đập tạm trữ nước, nạo vét 260 km tuyến kênh nội đồng, vận hành hồ chứa nước ngọt tại huyện Ba Tri, lắp đặt và vận hành tối đa công suất các hệ thống lọc mặn RO, vận động các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nước ngọt cho người dân…

Về lâu dài, tỉnh Bến Tre đã và đang xây dựng các hạng mục hệ thống thủy lợi khép kín, quyết tâm hoàn thành và năm 2023 đưa vào sử dụng hệ thống thủy lợi nam – bắc Bến Tre; dự án cung cấp nước sạch cho khu vực Cù lao Minh; các dự án đê, kè, đập thủy lợi đầu mối ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh. Song song đó, tỉnh sẽ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và quy hoạch phát triển phù hợp tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt trong tương lai.

Đồng thời, triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như: hỗ trợ trực tiếp cho người dân khó khăn do dịch Covid-19; thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách theo tinh thần Chỉ thị số 11, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, giải pháp cơ cấu lại nợ… Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; sẵn sàng khôi phục lại hoạt động sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân ngay sau khi hết dịch.

Bến Tre là tỉnh chịu nhiều tổn thất nặng nề trong chiến tranh, sau hòa bình Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã cố gắng nỗ lực vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, đến nay tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, tỉnh đã mời đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến năm 2045 Bến Tre sẽ có nền kinh tế phát triển khá, tiên tiến và theo hướng bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân. Để đạt được tầm nhìn này, tỉnh sẽ triển khai bốn trụ cột chiến lược gồm: tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế – xã hội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương đáng sống.

Tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó xác định rõ quy hoạch không gian, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ, kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư, chương trình phát triển nhân lực, đề án chuyển đổi số, kịch bản thích ứng biến đổi khí hậu, chương trình bảo đảm an sinh xã hội, các chính sách thúc đẩy phát triển. Tỉnh ủy đã vận dụng và đưa nội dung tầm nhìn chiến lược vào văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Sau đại hội, sẽ cụ thể hóa và tổ chức thực hiện theo nghị quyết đại hội.

HOÀNG TRUNG (Nhân Dân)

Bài viết Bến Tre tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp mà bạn đang xem đã được chúng tôi ghi rõ nguồn và tên tác giả. Toàn bộ nội dung, hình ảnh của bài viết thuộc về tác giả và website nguồn trích dẫn. Nếu bạn là chủ sở hữu và có yêu cầu gì về bản quyền thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@mientayonline.net. Hoặc gởi yêu cầu xóa bài viết cho chúng tôi. Xin cảm ơn.