Trường Đại học Trà Vinh‎ vào top 100 WURI Ranking 2020

Thứ Tư, 17/06/2020 | Giáo dục | Xóa bài

Trường Đại học Trà Vinh (TVU) xếp hạng 86 trong top 100 của WURI Ranking 2020, trường đại học có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. WURI Ranking 2020 vừa công bố ‎Trường Đại học Trà Vinh (TVU) là Trường Đại học duy nhất ở Việt Nam xếp hạng 86 trong…