Miền Tây Online trên MXH

Giá lúa

ĐBSCL – lúa gạo cùng tăng giá vào cuối vụ
25-08-2020
Giá lúa giảm nhẹ trở lại
19-06-2020
Giá lúa ở ĐBSCL giảm nhẹ do doanh nghiệp hạn chế thu mua