Thủ tướng phê chuẩn ông Đỗ Thanh Bình làm Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, 24/07/2020 | Xã hội | Xóa bài

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cụ thể, tại Quyết định 1088/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với…