Sóc Trăng: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND xã vì chuyển nhượng đất công trái quy định

Thứ Tư, 01/04/2020 | Pháp luật | Xóa bài

Theo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kế Sách, ông Trần Văn Kiệt – Chủ tịch UBND xã Kế An đã chuyển nhượng đất công ích của UBND xã Kế An trước khi HĐND xã cho chủ trương; Nhận tiền vận động nhân dân đóng góp mở rộng lộ giao thông nông thôn không nộp vào tài khoản vận động của UBND xã;

Khi sử dụng số tiền vận động không nộp vào tài khoản thu, chi, không công khai số tiền do nhân dân đóng góp; Sử dụng một phần tiền bán đất và một phần tiền vận động của nhân dân đóng góp gửi tiết kiệm do ông Kiệt đứng tên.

Ngoài ra, ông Kiệt chấp hành chưa nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Kế Sách về thực hiện công khai tài chính đối với việc huy động, quản lý, sử dụng số tiền do nhân dân đóng góp, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị nơi ông Kiệt đang sinh hoạt và công tác;

Vi phạm Điều 9, Quy định 47/QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trước đó, ngày 07/01/2019, UBND huyện Kế Sách đã ban hành Kết luận số 05a/KL-UBND về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; Chính sách an sinh xã hội năm 2018 và quản lý sử dụng đất công tại UBND xã Kế An.

Theo kết luận này, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc “chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất công ích của xã Kế An” sang cơ quan điều tra. Giao đoàn thanh tra tập hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Thành Nhớ
Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/soc-trang-ky-luat-canh-cao-chu-tich-ubnd-xa-vi-chuyen-nhuong-dat-cong-trai-quy-dinh-40856.html

Bài viết Sóc Trăng: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND xã vì chuyển nhượng đất công trái quy định đã được chúng tôi ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả. Toàn bộ nội dung, hình ảnh của bài viết thuộc về tác giả và website nguồn. Nếu bạn có yêu cầu về bản quyền thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@mientayonline.net. Hoặc gởi yêu cầu xóa bài viết cho chúng tôi. Xin cảm ơn.

Chuyên mục Pháp luật  |  Thẻ tìm kiếm , , , ,
XIN VUI LÒNG GIÚP CHÚNG TÔI CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN