Tiền Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội

Thứ Sáu, 10/04/2020 | Du lịch | Xóa bài

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTTDL; Hướng dẫn chấm điểm công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là những thông tin đáng chú ý tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Tiền Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Tạp chí Du lịch

Tiền Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong 5 năm qua, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức trang trọng các ngày lễ kỷ niệm, các lễ hội dân gian, lễ hội cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng.

Trong phần hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao phục vụ nhân dân, tạo không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, phấn khởi và tạo được hiệu quả xã hội tích cực.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động lễ hội, nhằm kịp thời ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh khác.

Nhìn chung, tất cả các lễ hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực, đạt mục đích ý nghĩa đề ra, được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, tuyền thống cách mạng, của ngành, địa phương.

Đồng Tháp: Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Ngành VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên tất cả các mặt. Theo đó, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng lẫn chiều sâu như cổ động trực quan, phát loa tuyên truyền, panô, áp phích, băng rôn… kịp thời chuyển tải các thông tin phòng, chống dịch bệnh đến người dân, tạo không khí phòng chống dịch trong toàn xã hội, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cáo, đồng tình ủng hộ, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra được chủ động thực hiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, nghiêm tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ra, Sở còn ban hành 22 văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; Kiên quyết chỉ đạo tạm dừng, lùi thời gian, hủy việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch tập trung đông người để phòng chống dịch hiệu quả nhất; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày về Tổng cục Du lịch và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Tỉnh.

Cần Thơ: Hướng dẫn chấm điểm công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Sở VHTTDL Cần Thơ mới đây đã ban hành Hướng dẫn về việc chấm điểm công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quận, huyện.

Theo đó, tổng điểm là 50 điểm với các nội dung chấm điểm bao gồm: Công tác ban hành văn bản (12 điểm); Công tác phòng, chống bạo lực gia đình (4 điểm); Tập huấn, tuyên truyền (15 điểm); Công tác liên tịch, phối hợp (5 điểm); Thực hiện hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07 (4 điểm); Thông tin, báo cáo, khen thưởng (8 điểm); Điểm dành cho các đơn vị có mô hình sáng tạo hoặc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đột xuất trong năm (2 điểm).

Sở VHTTDL giao Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện thực hiện đúng Hướng dẫn và tổng hợp kết quả chấm điểm hàng năm gửi Phòng Tổ chức – Pháp chế. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện căn cứ hướng dẫn để chấm điểm và báo cáo kết quả khi có văn bản yêu cầu.

Thanh Thủy

Nguồn: Tổ Quốc

Bài viết Tiền Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội đã được chúng tôi ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả. Toàn bộ nội dung, hình ảnh của bài viết thuộc về tác giả và website nguồn. Nếu bạn có yêu cầu về bản quyền thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@mientayonline.net. Hoặc gởi yêu cầu xóa bài viết cho chúng tôi. Xin cảm ơn.

Chuyên mục Du lịch  |  Thẻ tìm kiếm , , , , , , ,
XIN VUI LÒNG GIÚP CHÚNG TÔI CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY LÊN